Προστασία με κωδικό πρόσβασης

Για να δείτε αυτή τη δημοσίευση, που προστατεύεται κωδικό πρόσβασης, εισάγετε τον κωδικό παρακάτω.:

Πληροφορίες

Αφηγηματικός χάρτης Πλατύ

Η θέση του χάρτη που χρησιμοποιείται βρίσκεται εδώ

Η θέση της εικονική περιήγησης βρίσκεται εδώ

Μέρος της χρηματοδότησης για τη λήψη του υλικού έχει πραγματοποιηθεί από τα προγράμματα GEOIN και Ruritage

Η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του αφηγηματικού χάρτη έχει γίνει από το Ruritage